دانش‌آموز عزیز

 

این شما نیستید که با سبیـــن همراه می‌شوید، بلکه سبیـــن با شما همراه می‌شود!

 

سبیـــن درس‌ها را به شما آموزش نمی‌دهد

او با شما درس می‌خواند و به شما یاد می‌دهد تا چطور درس بخوانید

و با شما همراه می‌شود تا آموخته‌های خود را تثبیت کنید.

 

پس برای اینکه آموزه‌هایتان تنها از سوی معلم شما باشد، 

همراه با مدرسه پیش می‌رویم و همزمان با مدرسه، مباحث هر دوره در پنل کاربری شما ظاهر می‌شود.

در جدول زیر می‌توانید پیش از ثبت نام هر دوره، مباحث مربوط به آن را ببینید.

همچنین می‌توانید در صفحه‌ی نخست (خانه) یک نمونه رایگان  دوره‌ی یک هفته‌ای از سبین را ببینید.

از اینجا می‌توانید
برای نیمسال اول در سبین ثبت نام کنید.
با انتخاب هرماه می‌توانید یک ماه در سبین ثبت نام کنید.
سرفصل هر ماه را در ستتون مربوط به آن میبینید.

بسته اول

نیمه اول ماه

ریاضی: تم 1 و 2  ریاضی: تم 6 و 7   ریاضی: تم 10 و 11
فارسی: نشانه   ا  آ     فارسی: نشانه‌های
  ای  ن ـه ش 
  فارسی: نشانه‌های

  پ گ ف خ 

علوم:زنگ علوم   علوم: دنیای جانوران – دنیای گیاهان   علوم: زمین خانه سنگی ما

بسته دوم

نیمه دوم ماه

ریاضی: تم 5   ریاضی: تم 8 و 9   ریاضی: تم 12 و 13

فارسی: او 

  فارسی: نشانه‌های

  ک و ی اُ 

  فارسی: نشانه‌های

  ق ل 

علوم: سالم باش، شاداب باش!

  علوم: زمین خانه پر آب ما   علوم: خاک و ابزار
از اینجا می‌توانید
برای نیمسال اول در سبین ثبت نام کنید.
با انتخاب هرماه می‌توانید یک ماه در سبین ثبت نام کنید.
سرفصل هر ماه را در ستتون مربوط به آن میبینید.

بسته اول

ده روز اول ماه

 ریاضی: صفحه 2 تا 11

فصل 1 عددنویسی و الگوها

 ریاضی: صفحه ۳۴ تا ۴۵

فصل ۲: تساوی کسرها و ضرب عدد در کسر

 ریاضی: صفحه ۶۰تا ۷۴

فصل ۳: ضرب و تقسیم: از بخشپذیری تا انتهای فصل

 علوم: صفحه 1 تا 4

فصل 1 زنگ علوم

 علوم: صفحه 27 تا 36

فصل 4: انرژی الکتریکی

 علوم: صفحه 47 تا 58

فصل 6: سنگ‌ها

 فارسی: صفحه 8 تا  ۱۷

ستایش + درس ۱: آفریدگار زیبایی

 فارسی: صفحه 36 تا 41

درس 4: ارزش علم

 فارسی: صفحه 63 تا 72

درس ۷: مهمان شهر ما

بسته دوم

ده روز دوم ماه

ریاضی: صفحه 12 تا 22

ماشین ورودی و خروجی + معرفی میلیون

 ریاضی: 

 ریاضی: صفحه ۷۶ تا ۸۵

فصل ۴: اندازه‌گیری

علوم: صفحه 5 تا 14

فصل 2: مخلوط ها در زندگی

 علوم: صفحه 1 تا 36

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 علوم: صفحه 59 تا 66

فصل 7: آهنربا

فارسی: صفحه ۱۸ تا ۲۸

درس ۲: کوچ پرستوها

 فارسی: صفحه 42 تا 52

درس ۵: رهایی از قفس

و صفحه 30 تا 35

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 فارسی

 

بسته سوم

ده روز سوم ماه

ریاضی: صفحه 23 تا 33

شناخت کسرها + تساوی کسرها

 ریاضی: صفحه ۴۶ تا ۵۹

فصل ۳: ابتدای فصل تا انتهای محاسبه‌های تقریبی

ریاضی: صفحه 23 تا 33

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

علوم: صفحه 15 تا 26

فصل 3: انرژی نیاز هر روز ما

علوم: صفحه 37 تا 46

فصل 5: گرما و ماده

علوم: صفحه 15 تا 26

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

فارسی: صفحه 30 تا 35

درس 3: راز نشانه ها

فارسی: صفحه 54 تا 61

درس ۶: آرش کمانگیر

فارسی: صفحه 8 تا 72

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

از اینجا می‌توانید
برای نیمسال اول در سبین ثبت نام کنید.
با انتخاب هرماه می‌توانید یک ماه در سبین ثبت نام کنید.
سرفصل هر ماه را در ستتون مربوط به آن می‌بینید.

بسته اول

ده روز اول ماه

  ریاضی: صفحه 2 تا 20

  فصل ۱: عددنویسی و الگوها

 ریاضی: صفحه 48 تا 59

فصل 3: نسبت + نسبت‌های مساوی + تناسب

 ریاضی: صفحه 68 تا 74

فصل 4: تقارن محوری و مرکزی

  علوم: صفحه 1 تا 6

  فصل ۱: زنگ علوم

علوم: صفحه 25 تا 34

فصل 4: برگی از تاریخ زمین

 علوم: صفحه 46 تا 49

فصل 6: چه خبر؟ (1)

  فارسی: صفحه 8 تا 17

  ستایش + تماشاخانه

 

فارسی: صفحه 34 تا 38

بازرگان و پسران

 فارسی: صفحه 48 تا 54

سرود ملی

بسته دوم

ده روز دوم هر ماه

  ریاضی: صفحه 22 تا 31

  فصل 2: کسرهای بزرگتر از واحد + جمع و تفریق اعداد مختلط

 ریاضی: صفحه 2 تا 59

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 ریاضی: صفحه 75 تا 86

فصل 4: زاویه و نیمساز + چندضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آن‌ها

  علوم: صفحه 8 تا 16

  فصل ۲: ماده تغییر می‌کند!

علوم: صفحه 1 تا 34

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 علوم: صفحه 50 تا 52

فصل ۷: چه خبر؟ (۲)

  فارسی: صفحه 18 تا 24

  درس 2: فضل خدا

فارسی: صفحه 8 تا 38

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 فارسی: صفحه 55 تا 68

درس 8: دفاع از میهن

بسته سوم 

ده روز سوم هر ماه

  ریاضی: صفحه 32 تا 46

  فصل ۲: ضرب و تقسیم کسرها + ضرب اعداد مختلط

ریاضی: صفحه 60 تا 66

فصل 3: درصد

ریاضی: صفحه 2 تا 86

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

  علوم: صفحه 18 تا 24

  فصل 3: رنگین کمان

 علوم: صفحه 35 تا 44

فصل 5: حرکت بدن

علوم: صفحه 18 تا ۵۲

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

  فارسی: صفحه 26 تا 33

  رازی و ساخت بیمارستان

 فارسی: صفحه 39 تا 46

چنار و کدوبن

 فارسی: صفحه 8 تا 68

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

از اینجا می‌توانید
برای نیمسال اول در سبین ثبت نام کنید.

با انتخاب هرماه می‌توانید یک ماه در سبین ثبت نام کنید.
سرفصل هر ماه را در ستتون مربوط به آن میبینید.

بسته اول

ده روز اول ماه

  ریاضی: صفحه 7 تا 10

 فصل 1:الگوهای عددی و یادآوری عددنویسی

 ریاضی: صفحه ۲۴ تا ۲۷

 فصل ۲: جمع و تفریق کسرها –

 تقسیم و محاسبات آن‌ها

ریاضی: صفحه  ۶۴ تا ۷۳

 فصل ۴: تمرکز تقارن و دوران

  علوم: صفحه 2 تا 6

  درس 1: زنگ علوم

 

علوم: صفحه 26 تا 29

درس 4: سفر به اعماق زین

علوم: صفحه 40 تا 46

درس 6: ورزش و نیرو (1)

  فارسی: صفحه 8 تا 13

  ستایش + معرفت آفریدگار

فارسی: صفحه 32 تا 48

درس ۴: داستان من و شما

فارسی: صفحه 54 تا 64

درس ۶: ای وطن

بسته دوم

ده روز دوم ماه

 ریاضی: صفحه 11 تا 15

  فصل 1: بخشپذیری

ریاضی:

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 ریاضی: صفحه  ۷۴ تا ۸۵

فصل ۴: محورهای مختصات تا انتهای فصل

  علوم: صفحه 8 تا 15

  درس 2: سرگذشت دفتر من

 علوم: صفحه 2 تا 29

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 علوم: صفحه 48 تا 58

فصل 6: ورزش و نیرو (2)

  فارسی: صفحه 14 تا 24

  درس 2: پنجره‌های شناخت

فارسی: صفحه 8 تا 48

مرور و آمادگی آزمون میانترم

 فارسی: صفحه 66 تا 73

درس ۸: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

بسته سوم

ده روز سوم ماه

ریاضی: صفحه 16 تا 22

  فصل 1: معرفی اعداد صحیح و مرور

 ریاضی: صفحه  44 تا 55

 فصل ۳: ضرب و تقسیم اعداد اعشاری

 و تقسیم آن‌ها بر اعداد اعشاری

 ریاضی: صفحه ۷ تا ۸۵

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

  علوم: صفحه 18 تا 23

  درس 3: کارخانه کاغذسازی

 علوم: صفحه 32 تا 38

 فصل 5: زمین پویا

 علوم: صفحه ۲ تا ۵۸

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول

  فارسی: صفحه 26 تا 31

  درس 3: هوشیاری

 فارسی: صفحه 37 تا 53

 درس ۵: هفت خان رستم

 فارسی: صفحه ۸ تا ۷۳

مرور و آمادگی آزمون نیمسال اول