همکار محترم

شما می‌توانید یک مدرسه‌ی مجازی کوچک را از اینجا خریداری کنید و یک سبیــــن کوچک اختصاصی داشته باشید.

سبیــــن یک محتواساز و آزمون‌ساز یکپارچه است که برای اولین بار با ارائه‌ی امکانات و خدمات منحصربفرد توانسته بهترین پلتفرم آموزشی را در اختیار مدارس قرار دهد.

هر دانش‌آموز می‌تواند با مراجعه به وبسایت سبیــــن وارد پنل خود شود و در مدرسه‌ی مجازی خود شرکت کند و محتواها و آزمون‌های مخصوص به خود را ببیند.

کلاس‌بندی و پنل اختصاصی

برای هر دانش‌آموز

ارسال و دریافت فایل

بین دانش‌آموز و دبیر

ساخت و ارسال

محتوای هوشمند

رصد کیفیت حل کتاب‌ها

روی پنل دبیر

اتصال اتاق کنفرانس مجازی

برای هر کلاس

آزمون‌های هوشمند

با امکانات منحصربفرد

محصولات

پلن شماره یک
500000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 50 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره دو
1000000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 110 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره سه
2500000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 300 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره چهار
4000000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 500 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره پنج
900000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 50 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه
پلن شماره شش
1800000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 110 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه
پلن شماره هفت
4600000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 300 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه
پلن شماره هشت
7300000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 500 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه