ریاضی ششم - بسته اول اسفندماه 1399

23 فروردین 1400
نام استاد: نرگس حاجی محمدنژاد
قیمت: 15000تومان
قیمت: 10000تومان
تاریخ انقضای دوره:
31 تیر 1400
  • مقطع: ششم
  • درس: ریاضی
درصد پیشرفت دوره
0%

توضیحات دوره

نمونه سوال و آزمونک نسبت و تناسب تا ابتدای درصد: صفحه‌ی ۱۱۰ تا ۱۱۴ کتاب درسی