ریاضی ششم - بسته سوم بهمن ماه 1399

23 فروردین 1400
نام استاد: نرگس حاجی محمدنژاد
قیمت: رایگان
تاریخ انقضای دوره:
31 تیر 1400
  • مقطع: ششم
  • درس: ریاضی
درصد پیشرفت دوره
0%

توضیحات دوره

چند سوال و یک آزمونک از مبحث: خط و زاویه